Đức Phật Di Lặc

Đức Phật Di Lặc

Gương mặt phúc hậu, nụ cười sảng khoái, Đức Phật Di Lặc được biết đến như hiện thân của sự vui vẻ, hạnh phúc, từ bi hỷ xả. Ngài hay xuất hiện trong tư thế ngồi trên mặt đất, rất gần gũi với chúng sanh, luôn luôn sẵn sàng để thuyết pháp, giáo hoá cho những ai đang cần đến Ngài

  • Là vị Phật kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
  • Hình tướng mập tròn vui vẻ, trẻ con quấn quýt xung quanh
  • Hạnh nguyện: Từ bi hỷ xả

Ý nghĩa của việc thờ Đức Phật Di Lặc:

  • Gia đình vui vẻ, thuận hoà
  • Nhiều may mắn, phước lành, tài lộc
  • Làm ăn thuận lợi

Tôn Tượng Đức Phật Di Lặc

Đức Phật Di Lặc

Liên hệ

Đức Phật Di Lặc

Liên hệ

Đức Phật Di Lặc

Liên hệ

Đức Phật Di Lặc

Liên hệ

Đức Phật Di Lặc

Liên hệ

Đức Phật Di Lặc

Liên hệ