Bồ Tát Quán Thế Âm

Filter

Các bộ lọc đang áp dụng

Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được thờ tự rộng rãi bậc nhất trong Phật giáo Đại Thừa. Tên Ngài mang ý nghĩa là đấng quán chiếu, lắng nghe mọi âm thanh của thế gian.

Mang trên mình 12 đại nguyện, Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát là Bồ Tát của lòng từ bi và sự bao dung. Tay trái nâng bình nước Cam Lồ, tay phải cầm nhành dương liễu, Ngài đi khắp cõi ta bà, quyết tâm đối trị với điều xấuhoan hỉ với điều tốtchở che cho những ai phát niệm hồng danh của Ngài.

Ý nghĩa của việc thờ Bồ Tát Quán Thế Âm:

  • Che chở cho gia đình khỏi những đau khổ
  • Bảo vệ gia chủ khỏi những điều không may
  • Tu rèn hạnh lắng nghe
  • Học cách bao dung với tất cả mọi người

Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liên hệ

Bồ Tát Quán Thế Âm

Liên hệ