Mẹ Sanh

Filter

Các bộ lọc đang áp dụng

Mẹ Sanh

Tín ngưỡng thờ mẫu là một tín ngưỡng tồn tại lâu đời trong văn hoá Việt Nam. Việc thờ phụng Đức Phật Mẫu – Mẹ Sanh không chỉ thể hiện ước vọng về một cuộc sống bình yên mà còn biểu trưng cho tầm quan trọng của người phụ nữ trong đời sống tinh thần người Việt.

Ý nghĩa của việc thờ Mẹ Sanh:

  • Là nữ thần của sự trường thọ, Mẹ Sanh đem lại bình an, sức khoẻ, bảo vệ gia đình các gia chủ khỏi những mối gian nguy.
  • Với tấm lòng bao la của mình, Ngài còn là vị thần phụ trợ cho những người phụ nữ thuận đường con cái

Tôn Tượng Mẹ Sanh