Quan Thánh Đế Quân

Filter

Các bộ lọc đang áp dụng

Quan Thánh Đế Quân

Tính tình ngay thẳng, cương trực, hào hiệp trượng nghĩa, Quan Thánh Đế Quân, một vị tướng tài thời Xuân Thu Chiến Quốc, là biểu tượng của sự kiên cường và lòng trung thành. Ngài bảo vệ gia đình các gia chủ, đem lại bình an và may mắn, đặc biệt là trong công việc kinh doanh.

Ý nghĩa của việc thờ Quan Thánh:

  • Bảo vệ gia đình gia chủ khỏi những điều không may, vong linh tai ác
  • Đem lại bình an và làm ăn phát đạt

Tôn Tượng Quan Thánh Đế Vương

Quan Thánh Đế Quân

Liên hệ