Thần Tiền

Filter

Các bộ lọc đang áp dụng

Thần Tiền

Là vị thần gần như không thể thiếu đối với các gia đình kinh doanh buôn bán. Tương truyền, Ngài vốn là một vị thần tiên trên trời, vô tình ngã xuống cõi trần. Ngài đem lại tiền tài, may mắn cho những ai cung kính thỉnh Ngài về tư gia.

Ý nghĩa: Đem lại tài lộc cho gia chủ, cầu may mắn, làm ăn phát đạt, tiền vô như nước

Nơi đặt tượng Thần Tiền: Trên đầu tủ hoặc ngang hàng Thần Tài – Thổ Địa, trên quầy thu ngân, bàn làm việc

Tôn Tượng Thần Tiền

Thần Tiền

Liên hệ

Thần Tiền

Liên hệ