Đèn Dầu Cát Tường Vân

Theo quan niệm dân gian, chiếc đèn dầu trên ban thờ giống như một vị sứ giả, truyền tải những thông điệp giữa các vị Phật và thần linh với các vị Phật tử. Ngược lại, lời khấn nguyện của các vị Phật tử cũng sẽ theo làn khói đèn bay về với thế giới siêu nhiên.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
6 inch 16cm 9cm 9cm
7 inch 18.5cm 10.5cm 10.5cm
Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

6 inch