Đèn Dầu Phật Rồng

Theo quan niệm dân gian, lửa là yếu tố kết nối giữa 2 thế giới, con người và ông bà tổ tiên, con người và thần Phật. Thế nên, trên ban thờ mỗi nhà đều đặt 1 hoặc 2 cây đèn dầu, như một mối liên kết tâm linh không thể tách rời.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
6 inch 16cm 9cm 9cm
7 inch 18.5cm 10.5cm 10.5cm
Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

6 inch, 7 inch