Dĩa Đồng Nâu Bóng Trơn

Hình tròn là biểu tượng cho sự toàn vẹn và viên dung. Hình tròn không có bắt đầu cũng không có kết thúc, là biểu tượng của sự hoàn hảo, phát triển không ngừng và cũng là một lời nhắc nhở về lục đạo luân hồi.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
7 inch 7.5cm 17.5cm 17.5cm
8 inch 8cm 20.5cm 20.5cm
9 inch 8.5cm 24.5cm 24.5cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Nâu Vàng

Kích Thước

7 inch, 8 inch, 9 inch