Tượng Đức Phật A Di Đà Áo Vẽ Phủ Nâu

Pháp môn Tịnh Độ do Đức Phật A Di Đà kiến lập là pháp môn tu tập không chỉ dựa vào bản thân mà còn đề cao tha lực. Tha lực ấy cũng giống như chiếc chìa khoá mở cánh cổng đến với tri kiến, nhưng cổng mở rồi, có bước qua hay không thì vẫn phải nhờ vào tự lực.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 18 cm 18 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Nâu

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch