Tượng Đức Phật A Di Đà Cổ Điển

Người Niệm Phật phải dấy tâm chí sâu xa mà cảm mộ ân đức của Tam Bảo, tưởng nhớ công lao của cha mẹ, thiện tri thức và của hết thảy chúng sanh. Nhờ vậy mà từ bi dần dần nảy nở, ngọn lửa trí tuệ từ từ bừng cháy, môn tu niệm Phật mới dễ dàng thành tựu. Người niệm Phật còn phải đem tất cả công đức thực hành sáu Ba-la-mật, bốn nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm hoặc ba mươi bảy phẩm trợ đạo… mà hồi hướng khắp anh em, cha mẹ, bằng hữu, chư thiên, chư tiên, bốn loại chúng sanh kẻ oán người thân đều được an trụ trong hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật.
• Kinh Niệm Phật Ba-la-mật

Đại diện cho dòng tu Thiền Tông, tôn tượng Đức Phật A Di Đà luôn mang nét bình lặng như nước hồ thu, là hiện thân của những an yên mà những ai tu thiền đều hướng đến.
Trải qua đúng 13 giai đoạn với quy trình phức tạp, đòi hỏi tay nghề và độ chính xác cao, tôn tượng Đức Phật A Di Đà là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật Phật giáo và nghệ thuật sơn mài với bề dày ngàn năm lịch sử. Màu áo Ngài được tạo nên từ bột những viên đá mài nhuyễn, hoà trộn thành những màu sắc đặc biệt và hoài cổ, tạo nét huyền bí linh thiêng. Những viên đá quý được cẩn thận tuyển lựa, mài dũa, tăng thêm vượng khí và vẻ sang trọng cho tôn tượng.