Tượng Đức Phật A Di Đà Đa Sắc Áo Phủ

“Giả sử khi ta thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát tâm Bồ đề tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước ta. Lúc họ mạng chung, ta và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì ta chẳng lấy ngôi chánh giác.” – Đại nguyện thứ 19 của Đức Phật A Di Đà

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30cm 18cm 18cm
16 inch 40cm 23cm 23cm
19 inch 48cm 27cm 27cm
26 inch 66cm 37cm 36cm
Mã: N/A Danh mục: , Từ khóa:
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch