Tượng Đức Phật A Di Đà Phổ Quang Cổ Điển Đồng Thếp Vàng

Tịnh độ theo nguyên gốc tiếng Phạn có nghĩa là Phật độ, cõi Phật hay cõi thanh tịnh, an lạc, không phiền não. Trong Phật giáo Đại Thừa, mỗi vị Phật đều có một cõi Tịnh độ riêng. Trong đó, cõi Tịnh độ được biết đến nhiều nhất là cõi Tịnh độ mang tên Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 26cm 26cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

19 inch

Màu Sắc

Vàng