Tượng Đức Phật A Di Đà Thạch Anh Vàng Gấm

Con đường của Đức Phật A Di Đà là con đường ngắn nhất để mọi loài có thể thành Phật chỉ trong một kiếp sống, là con đường duy nhất còn tồn tại thêm 100 năm nữa sau khi mọi con đường thành đạo khác đã bị lãng quên vào thời Mạt Pháp.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 19 cm 16 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 28 cm 26 cm
26 inch 68 cm 40 cm 36 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch