Tượng Đức Phật A Di Đà Thạch Anh Vàng Gấm – Áo Phủ

Đức Phật A Di Đà là Đức Phật của cõi Tây Phương Cực Lạc. Ánh sáng của Người tựa ánh trăng rằm giữa Thu, sáng tỏ mà dịu nhẹ, thanh thoát. Mang trên mình 48 đại nguyện rộng lớn, tiếp dẫn chúng sanh về cõi Tịnh Độ, Người là hiện thân của từ bi và bao dung, của cuộc sống viên dung tròn đầy.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 18 cm 18 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

12 inch , 16 inch , 19 inch