Tượng Đức Phật A Di Đà Trắng – Áo Phủ

Đức Phật A Di Đà là vị Phật của thế giới Tây Phương cực lạc, nơi chỉ có vui mà không có khổ đau. Người mang trên mình 48 lời nguyện rộng lớn để độ cho tất cả mười phương chúng sanh. Với những đại nguyện đó, Người xây dựng nước Phật của mình trở thành một nơi mà mọi Phật tử đều hướng đến, như một bước tiến quan trọng trên con đường Giác Ngộ.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 18 cm 18 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 27 cm 27 cm
26 inch 68 cm 37 cm 36 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

12 inch, 16 inch, 19 inch, 26 inch, 36 inch