Tượng Đức Phật A Di Đà Vi Tiếu Đồng Pháp Lam

Nhẹ nhàng mà thanh thoát, gần gũi mà uy nghi, tôn tượng mỗi vị Phật đều là một biểu tượng để mỗi người tự nhắc nhớ bản thân về những phẩm hạnh cần tu rèn, những giới phải giữ để cõi lòng thanh tịnh, tâm thức sạch trong.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 29cm 29cm
26 inch 68cm 40cm 40cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

19 inch , 26 inch

Màu Sắc

Đa sắc