Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Đồng Thếp Vàng

Thanh tịnh vốn được hiểu là sự bình yên không xao động. Theo triết lý nhà Phật, thanh tịnh bao gồm 2 phần, đó là thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Theo đó, thanh tịnh chính là sự trong sạch của ba nghiệp “Thân –Khẩu –Ý”.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 23cm 68cm 19cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch

Màu Sắc

Vàng