Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Lưu Ly Hổ Phách

Bao dung là một đức tính không dễ mà có được. Để bao dung cho người, ta cần buông bỏ những định kiến của bản thân, thôi đặt tâm phán xét. Khi ấy, ta mới có thể thấu hiểu mà thương lấy nỗi thống khổ của người.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
9 inch 22cm 18cm 18cm
Màu Sắc

Hổ Phách

Kích Thước

9 inch

Chất liệu

Lưu Ly