Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Nguyên Áo Đồng Thếp Vàng

Dành cả cuộc đời của mình để hoằng pháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ thuyết giảng đơn thuần mà còn là một minh chứng đầy thuyết phục cho tính đúng đắn của những giáo pháp của Người.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 36cm 36cm
26 inch 68cm 48cm 48cm
88 cm 88cm 64cm 64cm
108 cm 108cm 80cm 80cm
153 cm 153cm 110cm 110cm

 

Chất liệu

Đồng

Kích Thước

19 inch , 26 inch , 108cm , 153 cm , 88cm

Màu Sắc

Vàng