Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Thếp Vàng

“Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”. Những điều xảy ra xung quanh chúng ta, ngỡ rằng là những điều khách quan, độc lập, thực chất chỉ là biến hiện của Tâm chúng ta mà thôi. Cái Tâm giác ngộ đó mỗi người sinh ra đều sẵn có, và không hề thua kém chút nào so với Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Khác chăng, chúng sanh mê muội, mải miết chạy theo thế giới vật chất nhỏ bé tầm thường mà không “ngộ” được, không nhìn thấy kho tàng quý giá ẩn sâu trong mình. Thế nên, cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi sanh tử.
Trải qua hơn 10 giai đoạn khác nhau trước khi hoàn thành, tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chế tác từ đồng thếp vàng là một tác phẩm độc đáo trong khu vườn nghệ thuật Phật giáo. Những viên ngọc lam, san hô đỏ và ngọc bích được mài dũa bằng chính đôi bàn tay của những nghệ nhân, tôn thêm hùng lực uy nghiêm cho tôn tượng Ngài.