Tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Thuyết Pháp Thạch Anh Vàng Tụ

Trong 80 năm tại thế, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dành 35 năm đầu để tìm hiểu, chiêm nghiệm cuộc sống. Sau 29 năm sống với thân phận Thái Tử rồi 6 năm đi theo con đường tu khổ hạnh, Ngài tìm ra con đường Trung Đạo và dành trọn 45 năm còn lại để châu du hoằng pháp, mang ánh sáng trí huệ đến với những con người còn u muội, mong cứu giúp chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 76 cm 40 cm 38 cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

26 inch