Tượng Đức Phật Di Lặc Cửu Long Đồng Cẩn Đá Áo Vẽ

Hoan hỉ và thư thái, tôn tượng Đức Phật Di Lặc – vị Phật của vị lai là hiện thân của tất cả phước lành và an lạc, xua tan mọi sầu bi khổ não, đưa con người thoát khỏi tăm tối vô minh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
88 cm 88cm 76cm 48cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Đa sắc

Kích Thước

88cm