Tượng Đức Phật Di Lặc Đồng Áo Vẽ

Lạc quan không phải là một nét tính cách, đó là một loại năng lực. Người lạc quan luôn biết cách tìm thấy động lực cho bản thân ngay giữa sóng gió bủa vây, từ đó vững vàng vượt qua mọi khó khăn.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 24cm 40cm 20cm
19 inch 30cm 48cm 26cm

 

Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch , 19 inch

Màu Sắc

Đa sắc