Tượng Đức Phật Di Lặc Nghiêng Đa Sắc

Sự tích về Đức Phật Di Lặc được tìm thấy trong kinh điển của tất cả các tông phái Phật giáo (Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cương Thừa), và được chấp nhận bởi hầu hết các Phật tử như là một sự kiện sẽ diễn ra. Khi Phật Pháp đã bị lãng quên trên Trái Đất, Đức Phật Di Lặc sẽ là bậc giác ngộ Pháp và thuyết lại cho chúng sinh, tương tự như những vị Phật lịch sử đã làm trong quá khứ

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 20 cm 37 cm 23 cm
19 inch 23 cm 44 cm 28 cm
26 inch 65 cm 98 cm 65 cm
Mã: N/A Danh mục: ,
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

16 inch, 19 inch, 26 inch