Tượng Đức Phật Di Lặc Nghiêng Trắng

Khác với diện tướng đoan nghiêm thường thấy ở các vị Phật và Bồ Tát, Đức Phật Di Lặc được khắc hoạ với dáng vẻ gần gũi, giản dị, vui tươi, luôn trong tư thế sẵn sàng đứng lên thuyết pháp, giáo hoá phổ độ chúng sanh u muội

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 20 cm 37 cm 23 cm
19 inch 23 cm 44 cm 28 cm
26 inch 65 cm 98 cm 65 cm
Mã: N/A Danh mục: ,
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

16 inch, 19 inch, 26 inch