Tượng Đức Phật Di Lặc Phước Báu Đồng Thếp Vàng

Đức Phật Di Lặc – vị Phật của thế giới vị lai thường được khắc hoạ trong hình tướng phương phi. Ngài có chiếc bụng lớn để dung chứa mọi lỗi lầm của thế gian, rồi từ bi hỷ xả.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 42cm 65cm 40cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

26 inch

Màu Sắc

Vàng