Tượng Đức Phật Di Lặc Phước Báu Thạch Anh Vàng Gấm

Theo Phật giáo, khi Đức Phật Di Lặc đản sanh giữa thời mạt pháp, châu du giáo hoá chúng sanh cũng là lúc Ưu Đàm xuất hiện, vừa như một điềm báo, vừa như một đặc ân dưới hào quang của Ngài. Loài hoa này đã được nhắc đến trong kinh Phật, đến từ hư vô, nhưng chưa từng có một mô tả cụ thể về màu sắc hay hình dáng của chúng.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
26 inch 41cm 65cm 38cm
Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

26 inch