Tượng Đức Phật Di Lặc Viên Mãn Trắng

Là vị Phật tiếp theo sẽ xuất hiện sau Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trên cõi trời Đâu-suất, Đức Phật Di Lặc là vị Phật của tương lai, mang theo niềm tin về một thế giới mới an lạc và bình yên

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 38 cm 38 cm 27 cm
19 inch 49 cm 50 cm 36 cm
26 inch 62 cm 60 cm 40 cm
Mã: N/A Danh mục: ,
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

16 inch, 19 inch, 26 inch