Tượng Đức Phật Thích Ca Đản Sanh Lưu Ly Trắng

Truyện kể rằng, khi vừa được hạ sinh trong khu vườn Lâm Tỳ Ni, Đức Phật đã bước 7 bước và chỉ 1 tay lên trời, 1 tay xuống đất mà rằng “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”.Duy ngã ở đây chính là Phật tính trong lòng mỗi người, nên là thứ đáng trân quý nhất.

Chất liệu

Lưu Ly

Màu Sắc

Trắng

Kích Thước

4 inch, 8 inch