Tượng Hộ Pháp Đồng Cẩn Đá Áo Vẽ

Tuy là một vị hộ pháp có nhiệm vụ canh giữ chốn thiền tự, Vi Đà Hộ Pháp luôn được khắc hoạ trong diện tướng uy nghiêm nhưng gương mặt lại toát lên vẻ hiền hoà, bao dung, bảo vệ chốn tôn nghiêm bằng sức mạnh và lòng từ bi của mình.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 28cm 21cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

19 inch

Màu Sắc

Đa sắc