Bộ Tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh Áo Vẽ

Nếu Kinh Ðại Bát Nhã tiêu biểu cho tư tưởng Phật pháp Đại Thừa về lý chân không vô ngại, thì Kinh Hoa Nghiêm đại biểu cho tư tưởng Phật pháp Đại Thừa về lý hữu hóa duyên sinh của vạn pháp. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh Đại Thừa với nội dung siêu việt tuyệt luân hùng vĩ, thể hiện pháp thân, tư tưởng và tâm nguyện của Đức Phật.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
72 inch 250 cm 118 cm 108 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Màu Sắc

Nâu

Kích Thước

72 inch