Lư Hương Đồng Đỏ Phật

Mang nguồn năng lượng từ đồng, kết hợp với sức ấm nóng của nhang thơm, lư hương đồng đỏ là một trong những nơi lưu giữ hơi ấm cho bàn thờ Phật, gìn giữ không khí trang nghiêm thanh sạch cho ban thờ.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
4 inch 9cm 13cm 13cm
4.5 inch 10cm 13.5cm 13.5cm
5 inch 11cm 15cm 15cm
5.5 inch 12cm 16.5cm 16.5cm
6 inch 13cm 18cm 18cm
7 inch 15cm 21cm 21cm
8 inch 17.5cm 23.5cm 23.5cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Nâu

Kích Thước

4 inch, 4.5 inch, 5 inch, 5.5 inch, 6 inch, 7 inch, 8 inch