Lư Hương Đồng Nâu Bóng Phật

Nếu như ban thờ luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong ngôi nhà thì trên ban thờ ấy, vị trí trang trọng nhất luôn được dành cho lư hương. Đây chính là một truyền thống tốt đẹp, thể hiện lòng hiếu kính của người Việt.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
4 inch 9cm 13cm 13cm
4.5 inch 10cm 13.5cm 13.5cm
5 inch 11cm 15cm 15cm
5.5 inch 12cm 16.5cm 16.5cm
6 inch 13cm 18cm 18cm
7 inch 15cm 21cm 21cm
Mã: N/A Danh mục: ,
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Nâu Vàng

Kích Thước

4 inch, 4.5 inch, 5 inch, 5.5 inch, 6 inch, 7 inch