Lư Hương Sóng Đỏ

Hình dáng của lư hương không phải là sự ngẫu nhiên, mà chúng hàm chứa những diệu ý, thể hiện chân lý của nhà Phật, bao hàm cả tính văn hoá nghệ thuật của Phật giáo từ lâu đời truyền lại.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
4 inch 9cm 10cm 10cm
5 inch 11cm 12cm 12cm
6 inch 12cm 14cm 14cm
7 inch 14cm 16cm 16cm
8 inch 16cm 14cm 14cm
Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Đỏ

Kích Thước

4 inch , 5 inch , 6 inch , 7 inch , 8 inch