Lư Hương Sóng Vàng

Lư hương cùng nén nhang thơm và làn khói huyền diệu thề hiện sự thanh tịnh thoát tục, là sợi dây liên kết giữa cõi trần và thế giới siêu hình nơi các vị Phật và thần linh ngự trị.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
4 inch 9cm 10cm 10cm
5 inch 11cm 12cm 12cm
6 inch 12cm 14cm 14cm
7 inch 14cm 16cm 16cm
8 inch 16cm 14cm 14cm
Mã: N/A Danh mục: , Từ khóa:
Chất liệu

Sứ

Màu Sắc

Vàng

Kích Thước

4 inch, 5 inch, 6 inch, 7 inch, 8 inch