Tượng Mẹ Sanh – Chúa Tiên Chúa Ngọc Đồng Áo Vẽ Truyền Thống

Tràng hạt là pháp khí xuất hiện khá nhiều trong đạo Phật cũng như các tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tràng hạt có tác dụng giúp chú tâm vào đối tượng trì niệm, đồng thời mang lại may mắn và an lạc cho người trì niệm.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 24cm 21cm
19 inch 48cm 27cm 24cm
Chất liệu

Đồng

Màu Sắc

Đa sắc

Kích Thước

16 inch , 19 inch