Tượng Mẹ Sanh – Chúa Tiên Chúa Ngọc Đồng Thếp Vàng

Bao dung và từ bi, Mẹ Sanh – Chúa Tiên Chúa Ngọc được xem là vị thần phù trợ cho những người có tâm. Bất kể nam phụ lão ấu, chỉ cần thành tâm khấn nguyện đến Người sẽ đều nhận được sự chở che.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 24cm 21cm
19 inch 48cm 28cm 24cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch, 19 inch

Màu Sắc

Vàng