Tượng Mẹ Sanh – Cửu Thiên Huyền Nữ Đa Sắc

Cửu Thiên Huyền Nữ, còn gọi là Đức Phật Mẫu là mẹ sanh của toàn nhân loại, chưởng quản Cung Tạo Hoá. Người là biểu tượng cao cả phổ quát, vừa là Mẹ, vừa là Thánh, vừa là Tiên, dùng tấm lòng yêu thương của mình che chở cho tất thảy chúng sanh.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 25 cm 21 cm
19 inch 48 cm 28 cm 24 cm
Mã: N/A Danh mục: ,
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

16 inch , 19 inch