Với những ai theo pháp môn Tịnh Độ, hoặc chỉ với một Phật tử đơn thuần, thậm chí không theo một tôn giáo nào tại Việt Nam, câu “Nam Mô A Di Đà Phật” đã trở thành một câu niệm Phật quen thuộc, được sử dụng rộng rãi. Thế nhưng, ý nghĩa của câu niệm này không phải ai cũng hiểu rõ. https://www.youtube.com/watch?v=1zkli2gEpvU    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *