Đức Phật A Di Đà Thạch Anh Vàng Gấm

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Thạch Anh Vàng
+ -4 more
Màu Sắc : Vàng
Kích Thước : 12 inch
+ -1 more
Xóa chọn

Con đường của Đức Phật A Di Đà là con đường ngắn nhất để mọi loài có thể thành Phật chỉ trong một kiếp sống, là con đường duy nhất còn tồn tại thêm 100 năm nữa sau khi mọi con đường thành đạo khác đã bị lãng quên vào thời Mạt Pháp.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
12 inch 30 cm 19 cm 16 cm
16 inch 40 cm 23 cm 23 cm
19 inch 48 cm 28 cm 26 cm
26 inch 68 cm 40 cm 36 cm