Đức Phật Di Lặc Nghiêng Phỉ Thuý

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Màu Sắc : Xanh Lá
Kích Thước : 16 inch
+ -2 more
Xóa chọn

Theo sử sách ghi lại, tên tiếng Phạn của Đức Phật Di Lặc là Maitreya, dịch âm là Di Lặc, dịch nghĩa là Từ Thị. Chữ “Thị” ở đây là họ, còn chữ “Từ” ý chỉ lòng từ, bi, hỷ, xả của Ngài

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 20 cm 37 cm 23 cm
19 inch 23 cm 44 cm 28 cm
26 inch 65 cm 98 cm 65 cm