Mẹ Sanh – Cửu Thiên Huyền Nữ Thạch Anh Vàng Tụ Hoa

Mã: N/A Danh mục: ,

Cửu Thiên Huyền Nữ là Đức Phật Mẫu thường được thờ phụng trong các gia đình Trung Bộ và Nam Bộ. Người là Đức Phật Mẫu bảo trợ cho những người người dân lành, đặc biệt là phụ nữ, giúp họ có được sự bình an trong tâm và có nhiều phước lành về đường con cháu.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 24 cm 21 cm
19 inch 48 cm 28 cm 24 cm
Chơi Video

Chất liệu

Thạch Anh Vàng

Màu Sắc

Kích Thước

,