Quan Thánh Đế Quân Đa Sắc

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Đá Nhân Tạo
+ -4 more
Kích Thước : 16 inch
+ -3 more
Xóa chọn

Già Lam Bồ Tát là 1 trong 18 vị hộ pháp bảo hộ cho các ngồi chùa. Cùng với Vi Đà Thiên Tôn Hộ Pháp, tạo thành 1 cặp trấn giữ, phát tâm nguyện bảo vệ Phật pháp, ngăn cản cái ác cái xấu, không để chúng xâm nhập làm ô uế nơi thờ tự linh thiêng.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 23 cm 20 cm
19 inch 48 cm 28 cm 24 cm