Quan Thánh Đế Quân Thạch Anh Vàng Tụ Hoa

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Thạch Anh Vàng
+ -4 more
Màu Sắc : Vàng
Kích Thước : 16 inch
+ -3 more
Xóa chọn

Đức tính trung nghĩa của bậc võ tướng Quan Thánh Đế Quân là đức tính được trọng vọng không chỉ trong Phật giáo mà cả trong cuộc sống hàng ngày, bất kể ở thời đại nào. Với nghĩa khí của mình, Ngài được tôn xưng là Võ Thánh, sánh ngang hàng với Văn Thánh Khổng Tử.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 23 cm 20 cm
19 inch 48 cm 28 cm 24 cm