Tam Đa Phước Lộc Thọ Thạch Anh Vàng Tụ

Liên hệ

Mã: N/A Danh mục:
Chất liệu : Thạch Anh Vàng
+ -4 more
Màu Sắc : Vàng
Kích Thước : 24 inch
+ -4 more
Xóa chọn

Sống thọ không chỉ là sống lâu mà còn sống vui vẻ, hạnh phúc. Giàu có không chỉ là có nhiều tiền tài, mà là biết đủ, biết hài lòng với những điều mình đang có. Phước phần không phải là có nhiều con, mà còn là các con hiếu thuận, gia đình trên kính dưới nhường. Tam Đa Phúc Lộc Thọ là biểu tượng gắn liền không tách rời, cộng hưởng, bổ sung cho nhau, là điều mà mỗi người đều khát khao hướng đến.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
24 inch 60 cm 29 cm 25 cm