Tượng Quan Thánh Đế Quân Đa Sắc

Già Lam Bồ Tát là 1 trong 18 vị hộ pháp bảo hộ cho các ngồi chùa. Cùng với Vi Đà Thiên Tôn Hộ Pháp, tạo thành 1 cặp trấn giữ, phát tâm nguyện bảo vệ Phật pháp, ngăn cản cái ác cái xấu, không để chúng xâm nhập làm ô uế nơi thờ tự linh thiêng.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40 cm 23 cm 20 cm
19 inch 48 cm 28 cm 24 cm
Chất liệu

Đá Nhân Tạo

Kích Thước

16 inch , 19 inch