Tượng Quan Thánh Đế Quân Đồng Cẩn Đá Áo Vẽ

Được biết đến với vẻ uy nghi lẫm liệt và đức tính cương trực của bậc chính nhân quân tử, Quan Thánh Đế Quân được người đời tôn thành bậc võ thánh, sánh ngang với đức văn thánh Khổng Tử. Tôn tượng Ngài được thờ tự với ý nghĩa trấn giữ, bảo vệ gia môn.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
19 inch 48cm 28cm 21cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

19 inch

Màu Sắc

Đa sắc