Tượng Quan Thánh Đế Quân Đồng Pháp Lam

Thanh Long Yển Nguyệt đao là binh khí gắn liền với hình ảnh Quan Thánh Đế Quân. Đây là binh khí cực kì lợi hại, biểu tượng cho sức mạnh, sự uy dũng và can trường không gì có thể khuất phục.

Kích thước Cao Ngang Sâu
16 Inch 40 cm 25 cm 21 cm
19 Inch 48 cm 28 cm 25 cm
Tượng Quan Thánh Đế Quân Đồng Pháp Lam Tượng Quan Thánh Đế Quân Đồng Pháp Lam
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch , 19 inch

Màu Sắc

Đa sắc