Quan Thánh Đế Quân Đồng Pháp Lam

Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch, 19 inch

Màu Sắc

Đa sắc

Thanh Long Yển Nguyệt đao là binh khí gắn liền với hình ảnh Quan Thánh Đế Quân. Đây là binh khí cực kì lợi hại, biểu tượng cho sức mạnh, sự uy dũng và can trường không gì có thể khuất phục.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 25cm 21cm
19 inch 48cm 28cm 25cm