Tượng Quan Thánh Đế Quân Đồng Thếp Vàng

Khác với hình tướng oai dũng khi cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao, tôn tượng Quan Thánh Đế Quân với binh thư trên tay khắc hoạ nét điềm đạm, bình tĩnh của bậc chính nhân quân tử ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Kích Thước Cao Ngang Sâu
16 inch 40cm 22cm 20cm
19 inch 48cm 29cm 26cm
Chất liệu

Đồng

Kích Thước

16 inch, 19 inch

Màu Sắc

Vàng