Tượng Quan Thánh Đế Quân Ghế Rồng Áo Vẽ

Cương nghị, thẳng thắn và trung thành, đó là 3 đức tính giúp Quan Thánh Đế Quân được người đời phong thánh, cũng là những đức tính thử thách tay nghề những nghệ nhân chế tác, để có thể khắc hoạ một cách sinh động và chân thực qua những chất liệu tưởng chừng vô hồn.
Trong tín ngưỡng Phật giáo, Quan Vũ được xưng là Già Lam thần. Truyền thuyết Trung Hoa kể lại rằng, người sáng lập ra thiền phái Thiên Đài, Trí Giả đại sư từng “nhập định” ở núi Ngọc Tuyền, Kinh Châu. Tại đây, ông nghe được tiếng gọi của Quan Vũ: “Trả đầu cho ta”. Trí Giả đại sư đáp lại: “Ngài qua năm cửa trảm sáu tướng, giết người vô số, vậy ai trả đầu cho bọn họ?”.
Quan Vũ cảm thấy hổ thẹn mà nghe lời giảng giải Phật pháp, trở thành đệ tử nhà Phật. Ông thề nguyện làm Hộ pháp cho Phật giáo. Sau này, Quan Vũ trở thành Già Lam Bồ Tát, cùng với Vi Đà Bồ Tát là hai đại Hộ pháp của Phật giáo.